Видео

Аммонийн сульфат мөхлөгт

Аммонийн сульфатын талст

Аммонийн хлорид мөхлөгт

аммонийн сульфат мөхлөгт

моноаммонийн фосфат MAP12-61-0

монокалийн фосфат MKP 0-52-34

диаммонийн фосфат DAP 21-53-0

моноаммонийн фосфат 10-45-0

мөхлөгт гурвалсан суперфосфат-TSP

Их хэмжээний хөлөг онгоцыг ачаалж байна

Ачааны машиныг ачиж байна