Үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж

Сав баглаа боодлын уут хэвлэх төхөөрөмж

Өнгөт хэвлэх төхөөрөмж

Өнгөт хэвлэх төхөөрөмж

чингэлэг уут үйлдвэрлэл1

Офсет хэвлэлийн тоног төхөөрөмж

Офсет хэвлэлийн тоног төхөөрөмж

Аммонийн сульфатын төхөөрөмж

хөргөх

Хөргөх

хатаах

Хатаах

Хооллох

Хооллох

Грануляци

Грануляци

Скрининг

Скрининг

Аммонийн сульфатын төхөөрөмж

Тоног төхөөрөмж