Үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж

Сав баглаа боодлын уут хэвлэх төхөөрөмж

Өнгөт хэвлэх төхөөрөмж

Өнгөт хэвлэх төхөөрөмж

Контейнер уут үйлдвэрлэх

Контейнер уут үйлдвэрлэх

чингэлэг уут үйлдвэрлэл1

Контейнер уут үйлдвэрлэх

Офсет хэвлэлийн тоног төхөөрөмж

Офсет хэвлэлийн тоног төхөөрөмж

Аммонийн сульфатын тоног төхөөрөмж

хөргөх

Хөргөх

хатаах

Хатаах

Хооллох

Хооллох

Грануляци

Грануляци

Скрининг

Скрининг

Аммонийн сульфатын төхөөрөмж

Тоног төхөөрөмж